Sakramenty

Święte obrzędy, które kształtują

i umacniają naszą wiarę przez całe życie.

CHRZEST

 • Chrztu św. w naszej parafii udziela się w I i III niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.15.
 • Katecheza przedchrzcielna obejmuje jedno spotkanie w ostatnią sobotę przed chrztem o godz. 19.00. Do katechezy przedchrzcielnej zobowiązani są rodzice pierworodnego dziecka oraz chrzestni, którzy po raz pierwszy będą chrzestnymi. Chrzestni mogą wcześniej uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej w miejscu swojego zamieszkania (w swojej parafii) uzyskując pisemne potwierdzenie.
 • Chrzest należy zgłosić w kancelarii przynajmniej  trzy tygodnie przed terminem.
 • Dokumenty niezbędne:
  • świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • przy zapisywaniu chrztu podać datę   ślubu kościelnego rodziców o ile jest;
  • dane rodziców chrzestnych imię,nazwisko, wiek, adres zamieszkania
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych z  parafii ich  zamieszkania przynosimy w dniu chrztu.
  • w dniu chrztu z rodzicami chrzestnymi jesteśmy o 13.00, by móc spokojnie zebrać potrzebne podpisy.

I KOMUNIA ŚW.

Przygotowanie obejmuje dzieci klas III Szkoły Podstawowej. Poza katechezą w szkole dzieci uczestniczą w przygotowaniu liturgicznym w parafii: msze św. niedzielne, nabożeństwa w roku liturgicznym (różaniec, roraty, droga krzyżowa, nabożeństwa majowe).

Program przygotowań obejmuje również kilka spotkań dla rodziców. Dzieci przystępują do I Komunii św. w swojej parafii zamieszkania. W naszej parafii uroczystość I Komunii św. odbywa się co roku w drugą niedzielę maja o godz. 10.15.

BIERZMOWANIE

 • Bierzmowanie w naszej parafii młodzież przyjmuje w 2 klasie szkoły średniej – jest to zgodne z ustaleniami I Synodu Diecezji Gliwickiej. Przygotowanie się do przyjęcia tego Sakramentu to niezwykły czas dany sobie, drugiemu człowiekowi i Panu Bogu, trwa on w naszej parafii 3 lata: tzw. rok 0 (czyli 8 klasa SP) oraz dwa lata intesywnego przygotowania (czyli 1 i 2 klasa szkoły średniej).
 • Spotykamy się w Domu św. Jacka. Rok 0 to dwa/trzy spotkania w semestrze, natomiast rok 1 i rok 2 to comiesięczne spotkania i wyjazdy rekolekcyjne, a także wakacyjne zaproszenie na wspólnotowy wyjazd na Festiwal Życia (w 2023: 3-9 lipca). Z doświadczenia poprzednich lat wiemy, że weekendowe rekolekcje mogą być niezapomnianym i bardzo ważnym czasem. W 2023 roku z rokiem 1 – czyli 1 klasą szkoły średniej – planujemy wyjazd 17-19 lutego 2023 r.
  Poniżej znajdziesz informacje skierowane konkretnie dla roku 0 i roku 1. Poszukaj tego, co Ciebie dotyczy.
  Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo obdarzacie nas, księży, a także animatorów. Polecamy nas Waszej modlitwie, której także w sposób szczególny potrzebują Wasze dzieci – dlatego do tego listu załączamy krótką modlitwę, do której wspólnego odmawiania Was, Rodziców, zachęcamy! Co my myślimy i jak patrzymy na ten czas – możecie przeczytać w odpustowym numerze Posłańca św. Jacka.
  Informacje dla roku 1, czyli obecnej 1 klasy szkoły średniej:
  NOWA ROZPISKA NA SEMESTR 2 2022/23
  TERMINY: 13 lutego (tylko chłopacy), wszyscy razem: 27 marca, 17 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.
  Spotkania są obowiązkowe, nie wymagamy niczego więcej – tylko obecności na spotkaniach w tym roku przygotowania. Dwie nieobecności w ciągu roku powodują wypisanie się z przygotowania do bierzmowania. Powyższe terminy uprzejmie prosimy również traktować z marginesem drobnej zmiany z uwagi na to, że spotkania prowadzą osoby świeckie, którym również w dalekim planowaniu może wypaść coś niespodziewanego.

SPOWIEDŹ

Wierni mogą skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania:

 • codziennie w czasie każdej Mszy św.

MAŁŻEŃSTWO

Przygotowanie kandydatów do małżeństwa i życia w rodzinie – więcej informacji na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Do rozmowy duszpasterskiej na temat zawarcia sakramentu małżeństwa i spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

 • świadectwa chrztu świętego,
 • świadectwo bierzmowania, (jeśli nie jest uwzględnione na świadectwie chrztu św.)
 • ostatnie świadectwa nauki religii,
 • dokumenty konkordatowe z USC, (jeśli ślub będzie konkordatowy),
 • świadectwo odbycia kursu przedmałżeńskiego.

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed ślubem.

ODWIEDZINY CHORYCH

POGRZEB

 • Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są także poza godzinami urzędowania kancelarii parafialnej, kontaktując się wcześniej telefonicznie 535 082 828.
 • Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny lub – w przypadku ich braku – przez znajomych czy sąsiadów osoby zmarłej.
 • Parafia nie załatwia tych spraw telefonicznie lub za pośrednictwem zakładów pogrzebowych.