ORAR dla animatorów i moderatorów Ruchu Światło – Życie

W dniach 22-24 marca w Pile miał miejsce Zjazd Moderatorów i Animatorów Ruchu Światło-Życie w Pile. To spotkanie, które odbyło się pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch…? ”, zgromadziło 19 animatorów i moderatorów, pragnących pogłębić swoją wiarę oraz dzielić się doświadczeniami z pracy w Ruchu.

Podczas trzech intensywnych dni uczestnicy mieli okazję do modlitwy, refleksji oraz wymiany myśli na temat aktualnych wyzwań stojących przed Ruchem Światło-Życie. 

Jednym z głównych punktów programu były inspirujące wykłady i świadectwa, które poruszały tematykę psychiki, rozwiązywania problemów podczas rekolekcji jak również problemów wspólnot lokalnych. 

Nie można zapomnieć również o atmosferze radości i braterstwa, która towarzyszyła całemu wydarzeniu. 

Zjazd Moderatorów i Animatorów Ruchu Światło-Życie w Pile był nie tylko czasem nauki i modlitwy, ale także okazją do budowania wspólnoty i pogłębiania relacji z Bogiem oraz bliźnimi. 

Niech owocem tego zjazdu będzie jeszcze większa radość w realizacji posłannictwa Ruchu Światło-Życie oraz coraz głębsza więź z Chrystusem i Jego Kościołem.