Bierzmowanie w parafii Matki Bożej Różańcowej w Szczecinie

Bierzmowanie czyli duchowa podróż 19 młodych ludzi. 

W dniu 9 kwietnia roku bieżącego, atmosfera w parafii Matki Bożej Różańcowej w Szczecinie była nacechowana nie tylko wiosennym blaskiem, ale także głębokim duchowym wzruszeniem. To bowiem tego dnia 19 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania, podczas uroczystej liturgii sprawowanej przez księdza biskupa Henryka Wejmana.

Bierzmowanie, które jest jednym z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, jest wyjątkowym momentem w życiu młodych katolików. To czas, kiedy potwierdzają swoją wiarę i przyjmują dar Ducha Świętego, który ma towarzyszyć im w dalszej drodze życia. Dla tych 19 młodych ludzi był to moment pełen znaczenia i refleksji nad własnymi przekonaniami oraz drogą wiary.

Ksiądz biskup Henryk Wejman, który przewodniczył obrzędom, skupiał uwagę wiernych na głębokim znaczeniu sakramentu bierzmowania. W swojej homilii podkreślał rolę Ducha Świętego jako przewodnika i towarzysza w życiu każdego chrześcijanina. Zachęcał również młodych do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz do podejmowania wyzwań, jakie stawia przed nimi życie wiarą.

Dla samych uczestników bierzmowania, ten dzień był nie tylko uroczystością, ale również ważnym etapem ich osobistej drogi wiary. To moment, w którym świadomie i dobrowolnie potwierdzają swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich oraz gotowość do podejmowania odpowiedzialności za swoje życie duchowe.