… zgłosić dziecko do I Komunii św.?

   Aby przystąpić do I Komunii świętej, w normalnych warunkach, trzeba uczęszczać na katechezę szkolną w drugiej klasie szkoły podstawowej – tam jest prowadzone odpowiednie przygotowanie.

     Jeśli jest to osoba dorosła, która pragnie przystąpić do sakramentu Eucharystii, winna zgłosić się do kancelarii parafialnej, gdzie zostanie poinformowana o szczegółach przygotowani.