… zgłosić dziecko do Chrztu?

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)

  Uroczysty Chrzest w naszym kościele odprawiamy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, podczas Mszy świętej o godzinie 13:15.

Dziecko do Chrztu świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).
2. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz wiek.
3. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

Dane personalne są podawane tylko do użytku kościelnego.

Zgodnie z naszą tradycją chrzestnych jest zazwyczaj dwoje. Przy wyborze kandydata na chrzestnego lub chrzestnej należy wziąć pod uwagę jaką prezentują postawę moralną i religijną. Ważna jest uczciwość, pracowitość, pobożność, a nie zasobność portfela. Chrzestni reprezentują wspólnotę Kościoła, dlatego powinni być:

• dojrzałymi, praktykującym katolikami (ochrzczeni, bierzmowani i przystępujący do Komunii świętej),
• w przypadku, gdy jest spoza parafii, powinien przedłożyć stosowne zaświadczenie od swego proboszcza, potwierdzające ten fakt.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

• niewierzący czy innowiercy,
• żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
• prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący,
• nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy.

Chrzestni przygotowują się do swej posługi podobnie jak rodzice, przez udział w katechezie przedchrzcielnej i spowiedź świętą.

W kancelarii parafialnej otrzymują: karteczki do spowiedzi (dla rodziców i chrzestnych)

Przed niedzielę chrztu w kościele:
• uczestniczą w konferencji – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z księdzem w Kancelarii.

Na 15 min przed chrztem w zakrystii:

• składają podpisy w księdze chrztów (rodzice i chrzestni)

• składają karteczki świadczące o odbytej spowiedzi.