… zgłosić chorego do sakramentu namaszczenia chorych?

  „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk 5,14-15)

  Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca – w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.

Przy zgłoszeniu chorego:

1. należy uzyskać zgodę i chęć osoby zainteresowanej na taką wizytę,
2. po czym należy udać się do kancelarii parafialnej, gdzie należy podać imię, nazwisko i adres chorej osoby celem wpisania do Księgi Chorych.
3. należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

1. stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
2. na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.