… zawrzeć związek małżeński?

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako męczyznę i kobietę: dlatego opułci człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)

  Narzeczeni osobiście zgłaszają się w parafii zamieszkania (stałe zamieszkanie) narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa:

1. Omawiają termin ślubu.
2. Dowiadują się o nauki przedślubne oraz o spotkania w parafialnej poradni rodzinnej.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. świadectwo chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu). 
2. Dowody osobiste. 
3. świadectwa z katechezy przedmałżeńskiej. 
4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu, jeżli nie ma adnotacji na świadectwie chrztu. 
5. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach lub świadectwo zawartego związku cywilnego w USC. 
6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed �lubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin poza godzinami kancelarii np. telefonicznie lub osobiście w kancelarii.
2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o kursie przedmałżeńskim, inne dokumenty brakujące w dniu spisywania protokołu) dotycząca omówienia liturgii sakramentu małżeństwa. 

Na dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni w kancelarii:

1. Podają dane świadków: imiona, nazwiska, wiek, i adres.
2. Oddają poświadczenie o zapowiedziach (gdy są z różnych parafii). 
3. Omawiają szczegóły ślubu: wystrój kościoła – kwiaty, składają ofiarę, wypełniają kartę ślubu.

Na 15 minut przed ślubem w kancelarii:

1. Narzeczeni i świadkowie składają podpisy w księdze małżeństw i dokumentach USC.
2. Narzeczeni oddają kartki od sakramentu pokuty (spowiedź).
3. Przekazują obrączki do poświęcenia.