XXXI Niedziela Zwykła – 31 październik 2021 r.

– Kończy się miesiąc październik, o 18.00 – ostanie nabożeństwo różańcowe.

– „Procesja ze Świętymi” w dniu dzisiejszym, początek o g. 20.00 z Jasnych Błoni od figury Jana Pawła II,  zakończenie w bazylice Archikatedralnej o g. 21.00 – Mszą św.

– Jutro 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według  rozkładu niedzielnego. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom.

 W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga.

– Msze św. na Cmentarzy Centralnym 1 listopada o 9.00; 12.00; 15.00. Po Mszy św. o 12 Procesja za Zamarłych po Cmentarzu. Na Cmentarzu przy Bronowickiej Msza św. 1.XI. o g. 15.00.

–   2 listopada  we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane  Msze Święte o  g. 7.00; 9.00, i 18.30 – Zbiorowa za Zmarłych.

  O g. 15.00 – na Cmentarzu przy grobowcu Kapłańskim – Msza św. – Przez cały miesiąc listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza lub kościoła i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie przed Mszą Świętą o godz. 18.00 modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach; w piątki Koronka wypominkami.

2 i 3 listopada naszą Wspólnotę Zakonną wizytować będzie Delegat naszego Przełożonego Generalnego  z Rzymu. We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy Liderów wszystkich grup parafialnych na spotkanie z Księdzem Delegatem WWD.

– W tym tygodniu I czwartek m-ca, na Mszę św. wieczorną zapraszamy ministrantów z Rodzinami.

I piątek m-ca, Msze św. z okazją do Spowiedzi o 7.00;17.00; 18.30 i 19.30. Zapraszamy  młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania; od g. 9.00 odwiedzimy Chorych w domach z Sakramentami. Od 19.00 – kolejne Jerycho Różańcowe, które zakończymy w sobotę o 15.00 –  Koronką do Bożego Miłosierdzia.

– 5 listopada w naszych modlitwach pamiętamy o Zmarłych z Rodziny Salezjańskiej, oraz o Współpracownikach Salezjańskich.

– Sobota I m-ca, po porannej Mszy św. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.

– Niedziela przyszła Adoracyjna. Pragniemy powrócić do kosza dla potrzebujących rodzin z naszej parafii. Kosz będzie wystawiony w przyszłą niedzielę. Bóg zapłać.

W środy listopadowe Nowenna ku czci M.B. Wspomożenia Wiernych.

Ministranci rozprowadzają  znicze nagrobne. Kupując wspieramy fundusz ministrancki.

Policja przypomina szczególnie starszym by uważać na osoby, które naciągają i wykorzystują, podając się np. za policjanta. Policja nigdy nie bierze pieniędzy na przechowanie czy zabezpieczenie.

–  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

– Solenizantom i Jubilatom tygodnia, dobrodziejom materialnym i duchowym naszej parafii, życzymy wielu łask przez wstawiennictwo M.B. Różańcowej i Świętego Jana Pawła II.

W minionym tygodniu odeszli  do wieczności:
+  Zdzisław Cywiński l. 72, Rajkowo
+ Janina Jodłowska l. 82, ul. Ledóchowskiego, pogrzeb w czwartek