XXX Niedziela Zwykła – 29 października 2017

– Dziś przeżywamy 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako Rocznica Poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu.

Zgodnie z zapowiedzią przed kościołem zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Meksyku.

– Zapraszamy do udziału w „Procesji ze Świętymi” we wtorek 31.X. o g. 19.00 wyruszy z Jasnych Błoni do Katedry; g.20.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu; g.21.00 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.

– W tym tygodniu, w środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według  rozkładu niedzielnego. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom.

 W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

– Msze św. na Cmentarzy Centralnym 1 listopada o 9.00; 12.00; 15.00. Po Mszy św. o 12 Procesja za Zamarłych po Cmentarzu. Na Cmentarzu przy Bronowickiej Msza św. 1.XI. o g. 15.00.

– W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, na  Mszę św. wieczorną zapraszamy Ministrantów wraz z Rodzicami. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w g. 7.00; 9.00 i 18.30. O g. 9.00 – Msza św. Zbiorowa za Zmarłych. O g. 15.00 – na Cmentarzu przy grobowcu Kapłańskim – Msza św. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Przez cały miesiąc listopad modlimy się o g. 18.00 – Różaniec z wypominkami, piątki – Koronka z wypominkami.

– W tym tygodniu przypada też pierwszy piątek,  od g. 9.00 – odwiedzimy chorych w domach; Msze św. w tym dniu o 7; 17; 18.30;19;30. Po zakończeniu Mszy św. dla młodzieży kolejne Jerycho Różańcowe.

–  Pierwsza sobota miesiąca, po porannej Mszy św. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. O g. 15.00 – Koronka kończąca Jerycho.

– I Niedziela – Adoracyjna, jak zawsze będzie można wesprzeć potrzebujących w parafii – kosz.

– Jak corocznie organizujemy Bal Andrzejkowy w dniu 25.11.2017 oraz Bal Sylwestrowy. Informacje i zapisy u p. Ewy.

Harcerzom bardzo serdecznie dziękuję za posprzątanie grobów salezjańskich.

Ministranci rozprowadzają przed kościołem znicze nagrobne. Kupując wspieramy fundusz ministrancki.

–  Prasa katolicka przed kościołem lub w zakrystii

– Solenizantom i Jubilatom tygodnia, życzymy obfitości darów Bożych i opieki Matki Bożej Różańcowej.

W minionym tygodniu odszedł do Pana

+ Marian Bieniek  l. 61; ul. Ku Słońcu