XXX Niedziela Zwykła – 27 października 2019

– Dziś przeżywamy 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako Rocznica Poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. My dzisiaj tutaj zgromadzeni w tej Świątyni prośmy Boga za przyczyną św. Jana Pawła II, abyśmy z pomocą Bożą mogli jak najszybciej ukończyć budowę i przeżyć Konsekrację.

– W środę na Mszę św. wieczorną zapraszamy Małżonków Jubilatów m-ca  października.

– Czwartek  ostatni dzień m-ca, wspominamy Ks. Bosko, Różaniec w tym dniu ofiarujemy o nowe powołania Kapłańskie, Zakonne, Misyjne, Apostolskie.

Bal Wszystkich Świętych w Oratorium 30 października o g. 17.00.

Procesja ze Świętymi” w Szczecinie 31 października. Początek o g. 19.00 z Jasnych Błoni od figury Jana Pawła II,  zakończenie w bazylice Archikatedralnej o g. 20.00 – Mszą św.

– W tym tygodniu, w  piątek  1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według  rozkładu niedzielnego. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom.

 W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga.

– Msze św. na Cmentarzy Centralnym 1 listopada o 9.00; 12.00; 15.00. Po Mszy św. o 12 Procesja za Zamarłych po Cmentarzu. Na Cmentarzu przy Bronowickiej Msza św. 1.XI. o g. 15.00.

– W piątek po Mszy św. wieczornej kolejne Jerycho Różańcowe, które zakończymy w sobotę o 15.00 – Koronką do Bożego Miłosierdzia.

–   2 listopada  we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane  Msze Święte o  g. 7.00; 9.00, i 18.30.

  O g. 15.00 – na Cmentarzu przy grobowcu Kapłańskim – Msza św. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Przez cały miesiąc listopad modlimy się o g. 18.00 –  Modlitwa  z wypominkami.

– I Niedziela – Adoracyjna, jak zawsze będzie można wesprzeć potrzebujących w parafii – kosz.

Harcerzom bardzo serdecznie dziękuję za posprzątanie grobów salezjańskich.

Ministranci rozprowadzają przed kościołem znicze nagrobne. Kupując wspieramy fundusz ministrancki.

–  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

– Solenizantów i jubilatów polecamy orędownictwu świętych patronów.

W minionym tygodniu  do Pana:

+ Ryszard Śliwiński l. 65, ul. Ledóchowskiego