XXX Niedziela Zwykła – 25 października 2020 r.

– Dziś przeżywamy 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako Rocznica Poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. My dzisiaj tutaj zgromadzeni w tej Świątyni prośmy Boga za przyczyną św. Jana Pawła II, abyśmy z pomocą Bożą mogli jak najszybciej ukończyć budowę i przeżyć Konsekrację.

– W środę na Mszę św. wieczorną zapraszamy Małżonków Jubilatów m-ca  października.

– Zapraszamy w czwartek na Wieczór uwielbienia godz. 20.30

– Sobota  ostatni dzień m-ca, wspominamy Ks. Bosko, Różaniec w tym dniu ofiarujemy o nowe powołania Kapłańskie, Zakonne, Misyjne, Apostolski. Na Mszy św. porannej spotkanie Wspólnoty Szkaplerza.

 „Procesja ze Świętymi” w Szczecinie 31 października. Początek o g. 19.00 z Jasnych Błoni od figury Jana Pawła II,  zakończenie w bazylice Archikatedralnej o g. 20.00 – Mszą św.

 

– Za tydzień, w  niedzielę   1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według  rozkładu niedzielnego. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom.

 W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga.

– Msze św. na Cmentarzy Centralnym 1 listopada o 9.00; 12.00; 15.00. Po Mszy św. o 12 Procesja za Zamarłych po Cmentarzu. Na Cmentarzu przy Bronowickiej Msza św. 1.XI. o g. 15.00.

–   2 listopada  we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane  Msze Święte o  g. 7.00; 9.00, i 18.30.