XXX Niedziela Zwykła – 24 października 2021 r.

Modlitwą naszą wspieramy misjonarzy głoszących Chrystusową Ewangelię.

– Przed nami ostatni tydzień nabożeństw różańcowych.

– Katecheza dla dorosłych we wtorek po Mszy św. wieczornej. Temat: Biblia o czyśćcu.

– W środę na Mszę św. wieczorną zapraszamy Małżonków Jubilatów m-ca  października.

– Zapraszamy w czwartek na Wieczór uwielbienia godz. 20.30.

W sobotę na porannej Mszy św. spotkanie Wspólnoty Szkaplerza.

Procesja ze Świętymi” w Szczecinie 31 października. Początek o g. 20.00 z Jasnych Błoni od figury Jana Pawła II,  zakończenie w bazylice Archikatedralnej o g. 21.00 – Mszą św.

 

– Za tydzień, w  przyszły poniedziałek   1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według  rozkładu niedzielnego. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom.

 W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga.

– Msze św. na Cmentarzy Centralnym 1 listopada o 9.00; 12.00; 15.00. Po Mszy św. o 12 Procesja za Zamarłych po Cmentarzu. Na Cmentarzu przy Bronowickiej Msza św. 1.XI. o g. 15.00.

–   2 listopada  we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane  Msze Święte o  g. 7.00; 9.00, i 18.30.

  O g. 15.00 – na Cmentarzu przy grobowcu Kapłańskim – Msza św. Nie zapominajmy w tym roku  z woli Stolicy Apostolskiej, że przez cały miesiąc  listopad  duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Przez cały miesiąc listopad modlimy się o g. 18.00 –  Modlitwa  z wypominkami.

Ministranci rozprowadzają  znicze nagrobne. Kupując wspieramy fundusz ministrancki.

–  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

– Solenizantom i Jubilatom tygodnia, dobrodziejom materialnym i duchowym naszej parafii, życzymy wielu łask przez wstawiennictwo M.B. Różańcowej i Świętego Jana Pawła II.

Święty Michale Archaniele…