Święcenie różańców

01

W czasie przygotowywania rodziny do pełnego uczestnictwa dzieci we Mszy świętej istnieją bardzo ważne wydarzenia. Takim jest święcenie różańców. Modlitwa różańcowa ma jednoczyć całą rodzinę. Tego dnia poświęcone zostały nie tylko różańce dla dzieci ale także dla rodziców i rodzeństwa.