… ślubu

Do ubiegania się o sakrament małżeństwa są wymagane następujące dokumenty:

1. Świadectwa chrztu i bierzmowania (ważne 6 miesięcy od daty wydania),
2. Dowody osobiste kandydatów, 
3. Zaświadczenia o stanie wolnym z USC – do ślubu konkordatowego, 
                      lub świadectwo zawartego związku małżeńskiego,
4. Świadectwa uczestnictwa w Katechezie Przedmałżeńskiej,
5. W wypadku wdowy lub wdowcy – świadectwo zgonu współmałżonka.