Podziękowania p. Wiesławie Kruczek

22.06.2017 Mszą świętą o godzinie 17.00 złożyliśmy Panu Bogu podziękowanie za miniony rok szkolny. Jednocześnie dziękowaliśmy pani katechetce Wiesławie za 30 lat katechizacji! BÓG ZAPŁAĆ!

Zdjęcia =====>>>>>