Liturgiczna Służba Ołtarza

Opiekun ministrantów: ks. Dominik Kruszyński SDB

Prezes ministrantów: Michał Krupa


Ministranci i lektorzy to jedna z grup należących do Służby Liturgicznej, działającej przy naszej parafii, której celem jest posługiwanie przy ołtarzu. Wyróżniamy trzy grupy ministrantów, będące również trzema stopniami, a są to: kandydaci na ministratów, ministranci i ministranci starsi.

Kandydaci to najmłodsza grupa wiekowa, skupiająca tych, którzy pragną włączyć się w czynną posługę liturgiczną. Ministranci stanowią średnia grupę wiekową, a ich posługa jest najbardziej różnorodna. Toteż, aby zostać ministrantem, należy opanować podstawowe wiadomości liturgiczne oraz zasady służenia przy ołtarzu. Ostatnią grupą liturgiczną są ministranci starsi, tzw. seniorzy. To grupa która skupia studentów i ojców ministrantów. Bo bycie ministrantem nie kończy się nigdy.

Formacja członków Liturgicznej Służnby Ołtarza obejmuje przede wszystkim uczestnictwo w spotkaniach (zbiórkach), uczestnictwo na dyżurach, a także różne wyjazdy, wycieczki, udział w rozgrywkach sportowych i dorocznym „Dominiku Savio” organizowanym podczas „długiego weekendu” majowego.

Ogłoszenia ministranckie