… kapłan odwiedzał chorego?

Aby Kapłan odwiedzał chorą osobę w pierwsze piątki miesiąca, należy uzyskać zgodę i chęć osoby zainteresowanej na takie wizyty, po czym należy udać się do kancelarii parafialnej, gdzie należy podać imię, nazwisko i adres chorej osoby oraz poprosić o wpisanie do Księgi Chorych.