Historia kościoła

 Pierwsze wzmianki o kościele na Gumieńcach pochodzą z 1300 roku. Pierwotny kościół zbudowany był w konstrukcji drewnianej, natomiast zachowany do dzisiaj kościół, zbudowano w końcu XV wieku. Ówczesna świątynia nie posiadała jeszcze wieży ani wyodrębnionego prezbiterium.

Pod koniec XVI wieku powstało sklepienie kolebkowe z lunetami i żebrami o wzorze sieciowym. W 1800 roku od zachodniej strony dobudowano wieżę, która zwieńczona została hełmem (krytym gontem), przechodzącym w ośmioboczną iglicę. Na wieży został zawieszony dzwon odlany w 1513 roku. Z czasem przejęcia w 1534 roku luteranizmu przez Pomorze, usunięto katolickie wyposażenie kościoła, jako sprzeczne z doktryną protestancką. W 1929 roku na wieży kościelnej zamontowano 4 zegary wykonane w berlińskiej fabryce Gross Uhren Fabrik C.F. Rochlitz. Kościół przetrwał wojnę, zniszczeniu uległy jedynie organy. Po 1945 roku poddano likwidacji przykościelny cmentarz. Pozostał natomiast mur cmentarny z dwiema klasycystycznymi bramami z ok. 1800 roku. Dnia 1 sierpnia 1946 roku ks. dr Witold Stańczyk dokonał poświęcenia kościoła, nadając mu wezwanie św. Józefa. W październiku jednak tego samego roku ks. Krajewski zmienił wezwanie kościoła na Matki Bożej Różańcowej, które to uprawomocnił oficjalny akt erekcyjny dopiero 1 czerwca 1951 roku. Obecne wyposażenie kościoła pochodzi już z innych budynków sakralnych, a mianowicie: barokowy ołtarz z XVIII wieku (który obecnie poddany jest renowacji) przeniesiono do kościoła w 1946 roku, neogotycka chrzcielnica z końca XIX wieku wraz zabytkowymi dzwonami. Starszy późnogotycki dzwon, pochodzący z nieznanego warsztatu ludwisarskiego, odlany został w 1513 roku, natomiast nowszy wykonany został w 1708 roku przez szczecińskiego ludwisarza Johana Heinricha Schmidt’a, ufundowany przez kupców szczecińskich Fryderyka Schrödera i Daniela Gumen’a dla kościoła w Pargowie trafił do gumienieckiego kościoła prawdopodobnie po 1945 roku. W latach 1957 – 1962 dobudowano przedsionek przed wieżą oraz zakrystię. Podczas tej przebudowy usunięto portyk z zachodniej ściany wieży, który zdobił dotychczasowe wejście do kościoła. W 1965 roku sprowadzono do kościoła organy wykonane przez organmistrza Sobiechowskiego z Bydgoszczy. W 1983 roku do południowej strony kościoła dobudowano salki katechetyczne. W roku 2003 usunięto organy i skrócono balkon chóru, przywracając mu w ten sposób jego pierwotny wygląd. Obecnie planowane jest wybudowanie po południowej stronie kościoła nowej świętyni, której zaczątki powstawania już można zaobserwować.