AKCJA KATOLICKA

Przy naszym kościele działa Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Nasze spotkania odbywają się każdego 16. dnia miesiąca. Rozpoczynamy wieczorną mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz naszych rodzin. Zapraszamy osoby pragnące zaangażować się w życie parafii oraz pogłębić swoją więź z Bogiem.

 

Akcja Katolicka  jest stowarzyszeniem katolików świeckich o charakterze religijno – społecznym, powołanym do pogłębiania formacji chrześcijańskiej swoich członków oraz do realizowania, we współpracy z hierarchią kościelną, szeroko rozumianej misji apostolskiej Kościoła, wyrażającej się konkretnymi działaniami na rzecz dobra wspólnego. Patronem AK jest święty Jan Paweł II. Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Przeczytaj więcej ===>>> https://ak.org.pl/