Boże Narodzenie – 25 grudnia 2021 r.

Drodzy Parafianie, Goście i wszyscy przeżywający z nami
tegoroczne Święta Bożego Narodzenia.
Dzielimy się radością płynącą z Tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego,
które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas.

Życzymy Wam:

Wiary pasterzy:
Zwyczajniej, szczerej, zdolnej zadziwić się cudem Bożej wspaniałości.

Nadziei mędrców:
Heroicznej, niespokojnej, każącej szukać nowych śladów Bożej obecności.

Miłości Maryi i Józefa:
Cierpliwej, łaskawej, która w Boga wpatrzona pozwoli wszystko znieść.

Niech Nowonarodzony Emmanuel, wejdzie na nowo w Wasze życie,
błogosławiąc każdy trud, radość i pragnienie.

Z darem kapłańskiej modlitwy
Duszpasterze Salezjanie

– W ciągu świątecznego dnia w naszym kościele Msze św. od g. 8.00 i pozostałe jak w każdą niedzielę.

–  Jutro, tradycyjnie drugi dzień Bożego Narodzenia, w tym roku Świętej Rodziny. Msze św. w naszym kościele według rozkładu niedzielnego.  Tradycyjnie   jutro zbiórka do puszek na KUL i Wydział Teologiczny w Szczecinie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego i spokojnego przeżywania tegorocznych Świąt pragniemy z serca dziękować. Za udział w Roratach,  za przygotowanie Kościoła, dekoracji, za porządki, za nadesłane życzenia i okazaną dobroć i życzliwość – Bóg zapłać!

Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, udzielił wiernym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  i wszystkim przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku zachowania dnia pokuty w piątek, 31 grudnia 2021 roku. Dyspensa obowiązuje po Godzinie Miłosierdzia tzn. od godz. 16:00. Jednocześnie Ksiądz Arcybiskup prosi, aby wszyscy korzystający z tej dyspensy ofiarowali w tym dniu dowolnie wybraną przez siebie modlitwę w intencji o ewangeliczny pokój w Polsce i w świecie.

Na stronie parafialnej i na tablicy ogłoszeń wisi rozkład Kolędy 2022. W poszczególne dni zapraszamy mieszkańców ulic na Msze św. wieczorną i modlitwę o błogosławieństwo dla Rodzin.

– Solenizantom i Jubilatom tygodnia, dobrodziejom materialnym i duchowym naszej parafii, życzymy wielu łask przez wstawiennictwo M.B. Różańcowej i Świętego Jana Pawła II.

– Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy naszemu świętowaniu i niech napełnia nas pokojem i radością.