… bierzmowania

 Do przystąpienia do sakramentu Bierzmowania, są wymagane następujące dokumenty:

1. Metryka Chrztu,

2. Zaświadczanie uczestnictwa w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolnej katechezy albo świadectwo ukończenia katechizacji.