Bierzmowanie w parafii Matki Bożej Różańcowej w Szczecinie

W dniu 9 kwietnia roku bieżącego, atmosfera w parafii Matki Bożej Różańcowej w Szczecinie była nacechowana nie tylko wiosennym blaskiem, ale także głębokim duchowym wzruszeniem. To bowiem tego dnia 19 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania, podczas uroczystej liturgii sprawowanej przez księdza biskupa Henryka Wejmana.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa, nazywana również Niedzielą Męki Pańskiej, jest jednym z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Obchodzona w dniu poprzedzającym Wielki Tydzień, ma wielkie znaczenie dla wiernych na całym świecie.

Koncert kantaty „Dekalog”

Ponad 100 chórzystów, instrumentaliści, pełny kościół i dziesień przykazań – szczecińska premiera kanataty „Dekalog”

ORAR dla animatorów i moderatorów Ruchu Światło – Życie

W dniach 22-24 marca w Pile miał miejsce Zjazd Moderatorów i Animatorów Ruchu Światło-Życie w Pile. To spotkanie, które odbyło się pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch…? ”, zgromadziło 19 animatorów i moderatorów, pragnących pogłębić swoją wiarę oraz dzielić się doświadczeniami z pracy w Ruchu. Podczas trzech intensywnych dni uczestnicy mieli okazję do modlitwy, […]