aby zgłosić dziecko do Chrztu

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

 

  Uroczysty Chrzest w naszym kościele odprawiamy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, podczas Mszy świętej o godzinie 13:15.

Dziecko do Chrztu świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:


1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieję przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).
3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz wiek.
4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

Dane personalne są podawane tylko do użytku kościelnego.

Zgodnie z naszą tradycją chrzestnych jest zazwyczaj dwoje. Przy wyborze kandydata na chrzestnego lub chrzestnej należy wziąć pod uwagę jaką prezentują postawę moralną i religijną. Ważna jest uczciwość, pracowitość, pobożność, a nie zasobność portfela. Chrzestni reprezentują wspólnotę Kościoła, dlatego powinni być:


• dojrzałymi, praktykującym katolikami (ochrzczeni, bierzmowani, i przystępujący do Komunii świętej),
• w przypadku, gdy jest spoza parafii, powinien przedłożyć stosowne zaświadczenie od swego proboszcza, potwierdzające ten fakt.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:


• niewierzący czy innowiercy,
• żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
• prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący,
• nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy.

Chrzestni przygotowują się do swej posługi podobnie jak rodzice, przez udział w katechezie przedchrzcielnej i spowiedż świętą.


W kancelarii parafialnej otrzymują: karteczki do spowiedzi (dla rodziców i chrzestnych)

 

Przed niedzielę chrztu w kościele:
• uczestniczą w konferencji - w sobotę po Mszy świętej ok. godziny 19:15.

 

Na 15 min przed chrztem w zakrystii:

• składają podpisy w księdze chrztów (rodzice i chrzestni)

• składają karteczki świadczące o odbytej spowiedzi.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates